"Niewidomi razem" - wspólny głos w ważnych sprawach

11 marca 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele kilkunastu organizacji zajmujących się niewidomymi. Fundację "Świat według Ludwika Braille'a" reprezentowali Prezes Zarządu - Ryszard Dziewa oraz Wiceprezes - Sylwester Peryt.

W spotkaniu uczestniczyli także: Prezes ZG PZN Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Grzegorz Kozłowski, Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Władysław Gołąb, Prezes CROSS Piotr Dukaczewski, Prezes Stowarzyszenia Retina AMD Małgorzata Pacholec, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „Tęcza” Hanna i Krzysztof Waksberg, Agnieszka Kwolek ze Stowarzyszenia „Larix”, Prezes Związku Niewidomych Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Szczurek, Prezes Fundacji „Vis Maior” Jolanta Kramarz i Wiceprezes Jacek Zadrożny, Joanna Bryk z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Prezes Fundacji „Szansa dla Niewidomych” Marek Kalbarczyk, Mariola Łygas z Fundacji „Trakt” oraz Prezes Fundacji „My Friend” Krzysztof Wrona.

Celem tego spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w ważnych dla środowiska sprawach. Dlatego przedmiotem prac były nakładki brajlowskie czy program "Aktywny Samorząd".

Zauważono potrzebę organizowania tego typu spotkań cyklicznie, aby przedmiotem prac i uzgodnień mogły stać się wszystkie problemy ważne dla niewidomych i słabowidzących. W celu bieżącej wymiany doświadczeń i opinii postanowiono utworzyć internetową platformę "Niewidomi razem".

Pierwszą wspólną decyzją było wystosowanie do władz apelu w sprawie utworzenia w Polsce programu leczenia wysiękowej postaci AMD.