Aktywny Samorząd 2015

Z przykrością Państwa informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął niekorzystną decyzję dla osób z problemami wzroku.

Z programu Aktywny Samorząd usunięto moduł pod tytułem "Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania". Jest to bardzo niepokojący fakt.

Do tej pory wiele osób z powodzeniem skorzystało ze wsparcia finansowego na zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, likwidując barierę w komunikowaniu się oraz przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu. Dzięki dofinasowaniu mieli szansę na rozwój, edukację oraz przełamywanie barier.

Obecnie instytucje powołane do wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym, zamiast likwidować bariery tworzą nowe utrudnienia...