Aktywny Samorząd 2016

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej PFRON ukazała się informacja dotycząca tegorocznej edycji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

Cytujemy za stroną PFRON:

"W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez samorządy powiatowe, które muszą m.in. dostosować formularze wniosków o dofinansowanie do zasad obowiązujących w bieżącym roku."

Więcej informacji znajduje się na stronie PFRON - kliknij tutaj.

23 lutego ukazał się też na stronie PFRON załącznik pod tytułem: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku (doc 138.5 KB).