Bezpłatny poradnik prawny - Znam swoje prawa

10.08.2020 r.

Osoby niewidome i słabowidzące mają utrudniony dostęp do ogólnodostępnych treści prawnych. Wydawcy nie uwzględniają indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, która dotknęła te osoby. Znaczna większość publikacji wydawana jest zbyt małą czcionką, z pominięciem pisma Braille’a. Jest to poważana bariera ograniczająca dostęp osób z dysfunkcją narządu wzroku do ważnych informacji z dziedziny prawa.

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" wychodzi naprzeciw tym potrzebom, ponieważ dobrze wiemy, że warto znać swoje prawa i z nich korzystać.

Osoby niewidome i słabowidzące zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego, zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej publikacji pn. "Znam swoje prawa - poradnik prawny dla niewidomych i słabowidzących", proszone są o kontakt z fundacją pod numerem telefonu: 697-121-728 lub poprzez adres e-mail: biuro@swiatbrajla.org.pl.

Publikacja dofinansowana przez Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.