DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

10.07.2018 r.

W okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. Fundacja "Świat według ludwika Braille'a" zrealizuje  zadanie publiczne z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. "DROGA DO SAMODZIELNOŚCI", którego głównym celem bedzie przywrócenie osobom niewidomym samodzielności w zakresie poruszania się w przestrzeni publicznej, jako jednego z najważniejszych elementów procesu rehabilitacji tych osób.

W ramach projektu fundacja:

  • zorganizuje 320 godzin specjalistycznego szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej osób niewiodmych,
  • przeszkoli 8 osób niewidomych z terenu woj. lubelskiego z zakresu bezpiecznego poruszania się w przestrzeni publicznej,
  • wyposaży 8 osob niewidomych w pomoce rehabilitacyjne: białe laski oraz dyktafony.

Zadanie dofinansowane jest przez Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.