Droga do samodzielności - kurs orientacji przestrzennej dla niewidomych

05.07.2018 r.

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" w okresie: 01.07.2018r. - 31.12.2018r. zrealizuje zadanie publiczne pn. "Droga do samodzielności" z zakresu nabywania, rozwijania oraz podtrzymywania umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się osób niewidomych w przestrzeni publicznej. Zadaniem zostanie objętych 8 osób niewidomych zamieszkałych na terenie 7 powiatów woj. lubelskiego (M. Lublin, powiaty: lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński, opolski, kraśnicki). Każdy z uczestników projektu zostanie przeszkolony przez instruktora orientacji przestrzennej w wymiarze 40 godzin oraz wyposażony w pomoce rehabilitacyjne: białą laskę i dyktafon. Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu panią Patrycją Rokicką. Telefon: 505-953-460, e-mail: biuro@swiatbrajla.org.pl, strona internetowa www.swiatbrajla.org.pl.

Szkolenie dofinansowane jest przez Województwo Lubelskie.