Droga do samodzielności

10.07.2018r.

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" w ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych” organizuje kurs orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską pod tytułem: "Droga do samodzielności".

Szkolenie zostanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach zadania publicznego fundacja przeszkoli 8 osób niewidomych ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Okres realizacji zadania: 01.07.2018r. - 31.12.2018r.