Fundacja ORLEN wspiera Sześciopunkt

  • Logo Fundacji Orlen
    Logo Fundacji Orlen

Fundacja ORLEN wsparła finansowo projekt pn. „Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących Sześciopunkt”.

Przekazana Darowizna zostanie spożytkowana na sfinansowanie wynagrodzeń autorskich.

                              Zarząd Fundacji „Świat według Ludwika Braille’a”

 

                              Dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN