Fundacja poszukuje asystenta dla osób niewidomych

03.07.2015

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" poszukuje asystenta dla osób niewidomych, który będzie zatrudniony w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Zadaniem asystenta będzie pomoc osobom niewidomym podczas szkoleń, by mogli oni w pełni i efektywnie uczestniczyć w zajęciach.

Asystent będzie zatrudniony na okres 160 godzin w terminie lipiec-listopad 2015.

Poszukujemy osób z doświadczeniem, kulturalnych, niekonfliktowych i tolerancyjnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt najpóźniej do dnia 16 lipca 2015r.