Fundacja Vis Maior poszukuje instruktorów

Fundacja Vis Maior w ramach projektu Kurs na Samodzielność - zajęcia w miejscu zamieszkania poszukuje instruktorów orientacji przestrzennej w następujących miejscowościach:

• Olecko,

• Bartoszyce,

                              • Elbląg,

                              • Tomaszów Mazowiecki,

                              • Toruń.

 

                             Fundacja Vis Maior
                             ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10
                             02-366 Warszawa
                             www.fundacjavismaior.pl