HOME OFFICE

ZDALNY KURS obsługi aplikacji biurowych dla niewidomych i słabowidzących

 

• EDYTOR TEKSTU: MS Word, Writer,
    • ARKUSZ KALKULACYJNY: MS Excel, Calc,
    • PRZESYŁANIE PLIKÓW za pomocą OneDrive,
    • SKANOWANIE DOKUMENTÓW za pomocą WinScan2PDF.

ZADANIE PUBLICZNE z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

OKRES REALIZACJI 3 sierpnia 2020 - 10 listopada 2020.

Dofinansowane PRZEZ WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE