Home office - zdalny kurs dla niewidomych i słabowidzących

06.08.2020 r.

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" realizuje zadanie publiczne pn. "Home office - zdalny kurs obsługi aplikacji biurowych dla niewidomych i słabowidzących".

Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu indywidualnych szkoleń komputerowych e-learning z zastosowaniem sieci internetowej oraz komunikatora Skype jako nowoczesnych narzędzi rehabilitacji zawodowo-społecznej osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Zakres tematyczny szkolenia: 1) Edytor tekstu: MS Word lub Writer (z darmowego pakietu LibreOffice - jedna z dystrybucji OpenOffice); 2)  Arkusz kalkulacyjny: MS Excel lub Calc (z darmowego pakietu LibreOffice - jedna z dystrybucji OpenOffice); 3) Przesyłanie plików za pomocą dysków w chmurze (OneDrive, Dysk Google lub Dropbox) lub/i za pomocą usługi webowej (poprzez stronę internetową); 4) Skanowanie dokumentów za pomocą bezpłatnej aplikacji WinScan2PDF i wysyłanie ich w formie jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Forma szkolenia:

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie indywidualnych spotkań on-line, gwarantujących satysfakcjonujące efekty. Umożliwi to dostosowanie tempa nauki do indywidualnych potrzeb uczestników oraz wysoką jakość i skuteczność szkolenia. Każdy uczestnik zostanie przeszkolony w wymiarze 25 godzin lekcyjnych. Szkolenia zostaną zorganizowane w dni powszednie, po 5 godzin dziennie. Dodatkowo uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały szkoleniowe, przygotowane i przekazane w wersji elektronicznej.

W ramach zadania publicznego, fundacja przeszkoli 12 osób z dysfunkcją narządu wzroku w łącznym wymiarze 300 godzin.

Grupa docelowa:

Grupą docelową zadania publicznego będzie 12 osób z dysfunkcją narządu wzroku (osoby niewidome, słabowidzące) posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie 5 powiatów woj. lubelskiego: M. Lublin, chełmski, świdnicki, kraśnicki, łęczyński.

Okres realizacji zadania publicznego 03.08.2020 r. - 10.11.2020 r.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.