Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza

Czas pandemii, czas epidemii – zostając w domu może warto ten czas pożytecznie wykorzystać…? – tym bardziej, iż jest to już ostatni moment do odbycia trzymiesięcznego stażu w wymarzonym miejscu…

Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON.

Projekt skierowany jest do:

- osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku

- niepracujących, gdyż celem projektu jest pomoc w zatrudnieniu

- studentów ostatniego roku i absolwentów, którzy ukończyli naukę maksymalnie pięć lat temu (liczy się każdy rodzaj studiów: magisterskie, licencjackie, podyplomowe, doktoranckie).

Nie ma ograniczeń wiekowych!!! Zostały już ostatnie dwa miejsca!!! Nie zwlekaj! Zgłoś się do nas już teraz!

Co oferujemy?

1. Kursy i Szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika

2. Szkolenia komputerowe

3. Doradztwo i coaching

4. Płatne trzymiesięczne staże zawodowe

Kursy i szkolenia odbywają  się zdalnie (uczestnicy są bardzo zadowoleni z indywidualnych szkoleń  e-learningowych, ponieważ ta forma pozwala realizować szkolenie w  dogodnym dla siebie czasie. Jest bardzo skuteczna i wygodna!

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 831-22-71 wew. 255 lub lub mailowo: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

Pozdrawiamy i dużo odporności życzymy!!!

Zespół projektu „Aktywny Absolwent”