Konferencja PFON w Lublinie

31 maja 2016 roku w Lublinie odbyła się Konferencja pod tytułem "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa".

Fundację "Świat według Ludwika Braille'a" reprezentował Wiceprezes Zarządu Pan Sylwester Peryt, który wziął udział w środowiskowej debacie doradczo-programowej jako Doradca.

Celem konferencji było wypracowanie metod i mechanizów umożliwiających zwiększenie roli i pozycji osób niepełnosprawnych w Polsce oraz umocnienie ich rzeczywistego wpływu na proces wdrażania Konwencji według zasady "Nic o nas bez nas".

Organizatorem konferencji było Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych wraz z Partnerami, którymi są: Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.