Konkurs Życie bez wzroku

15.08.2017 r.

Redakcja magazynu „Sześciopunkt” ogłasza konkurs literacki pt. „Życie bez wzroku”. W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby niewidome jak i widzące np.: nasi bliscy, przyjaciele, nauczyciele uczący niewidomych uczniów. Uczestnikom konkursu pozostawiamy całkowitą swobodę w wyborze formy wypowiedzi, może to być: esej, felieton, opowiadanie, wiersz.

Prace w wersji elektronicznej nie dłuższe niż 10 tys. znaków to jest ok. 7 stron komputerowych, prosimy kierować na adres redakcji: redakcja@swiatbrajla.org.pl.

Prace w wersji papierowej, brajlowskiej lub czarnodrukowej prosimy wysyłać na adres biura Fundacji:

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a”

ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin.

Prace można przesyłać do 15 października, a wyniki konkursu będą ogłoszone w numerze grudniowym „Sześciopunktu”.

Oceny dokona 3-osobowe jury, wybrane przez wydawcę Magazynu, który jest fundatorem nagród dla laureatów.

Nagrodzone prace będą sukcesywnie publikowane na łamach „Sześciopunktu”.