Liderzy o wielkich sercach i umysłach - sylwetki zasłużonych dla środowiska niewidomych

08.05.2023 r.

W okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" zrealizuje projekt pn. "Liderzy o wielkich sercach i umysłach - sylwetki zasłużonych dla środowiska niewidomych".

Projekt będzie polegał na opracownaiu, wydaniu i bezpłatnym przekazaniu odbiorcom publikacji zwartej, celem upamiętnienia i przekazania wiedzy na temat osób, które przyczyniły się do rozwoju szkolnictwa i rehabilitacji niewidomych, tworząc szanse i perspektywy godnego życia obecnym i przyszłym pokoleniom oraz przedstawienia życiorysów osób, które mogą być przykładem do naśladowania dla niewidomych i nowoociemniałych tracących wiarę w to, że bez wzroku można wiele dokonać.

Publikacja dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych