Małe Forum Wolontariatów Lubelskich

We wtorek 7 czerwca 2016 roku w Lublinie odbyło się Małe Forum Wolontariatów Lubelskich zorganizowane przez Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL.

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a"  zaprezentowała swoją działalność oraz misję na zorganizowanym stoisku.

Nawiązała kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych KUL Panem dr hab. Bogusławem Markiem, prof. KUL oraz z przedstawicielami Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy zaproszonymi na Forum organizacjami pozarządowymi oraz szansą na pozyskanie nowych Wolontariuszy.