Mój iPhone - przewodnik obsługi dla osób niewidomych

10.11.2021

W ramach zadania publicznego pn. „Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania – łącznie dla lit. a – b”, Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” zrealizuje zadanie publiczne polegające na opracowaniu i wydaniu publikacji pn. „Mój iPhone - przewodnik obsługi dla osób niewidomych”.
Celem zadania publicznego będzie zaznajomienie osób niewidomych z możliwościami i korzyściami, jakie oferuje iPhone oraz przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do samodzielnej obsługi.
Publikacja zostanie wydana w piśmie Braille’a w ilości 60 egz. oraz bezpłatnie przekazana do odbiorców zadania - 60 osób niewidomych posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, w wieku 18+ zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Okres realizacji zadania publicznego: 10.11.2021 r. - 20.12.2021 r.

Dofinansowane przez Województwo Lubelskie działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.