Nagroda Specjalna dla fundacji

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” została doceniona za działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. W dniu 16 marca 2017 roku otrzymała „Nagrodę Specjalną” w konkursie „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”, organizowanym przez Wojewodę Lubelskiego. Uroczystość wręczenia I nagrody w obszarze „polityka społeczna” odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4.

Zarząd Fundacji "Świat według Ludwika Braille'a"