PLAKAT SYLWETKI OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA ŚRODOWISKA NIEWIDOMYCH

20.09.2022

Plakat dotyczący zadania publicznego pn. "Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania", w ramach konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie nr DZR/2/PFRON/2022.

Publikacja dofinansowana przez Województwo Lubelskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie