PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKT PN. Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących SZEŚCIOPUNKT

  • Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

23.04.2021 r

PLAKAT INFORMACYJNY W FORMACIE PDF.

PROJEKT PN. "Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących SZEŚCIOPUNKT".

DOFINANSOWANE przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2024