"Porada. Gdy spotkasz osobę niewidomą".

16.08.2016 rok.

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a"  w okresie od 01.09.2016 do 31.10.2016 roku realizuje zadanie publiczne pod tytułem "Porada. Gdy spotkasz osobę niewidomą".

Głównym celem zadania jest wspieranie edukacji, świadomości społecznej oraz uwrażliwienie społeczeństwa - głównie młodzieży na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących.

Zadanie zostanie zrealizowane poprzez wydanie broszury informacyjnej pod tytułem: "Porada. Gdy spotkasz osobę niewidomą" wzbogaconej plakatem informacyjnym oraz alfabetem w systemie Braille'a. Publikacja skierowana jest do młodzieży.

Publikacja zostanie wysłana do szkół gimnazjalnych, mieszczących się na terenie 5 (lub więcej) powiatów województwa lubelskiego.

Zadanie dofinansowane jest przez Województwo Lubelskie, ze środków otrzymanych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.