Prośba do Czytelników Sześciopunktu

11.04.2018 r.

Drodzy Czytelnicy „Sześciopunktu”!

Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych dalszym ukazywaniem się magazynu „Sześciopunkt” o pomoc w jego ratowaniu.

Czasopismo jest wspólnym dziełem Redakcji i Czytelników, od których otrzymujemy pozytywne opinie o treściach w nim przedstawianych.

Z Państwa listów i telefonów do Redakcji wynika, że udało nam się poruszać tematy, które są ważne dla wielu Osób Niewidomych.

Niestety z braku zapewnionego dofinansowania na bieżący rok, podjęliśmy ryzyko wydrukowania 3 numerów czasopisma w brajlu i w druku powiększonym. Środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego przedsięwzięcia będziemy starali się pozyskać od różnych sponsorów, o ile PFRON nie zapewni dalszego dofinansowania.

Kolejne numery czasopisma w chwili obecnej zostają zawieszone, do czasu ostatecznej decyzji PFRON-u.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych przyjaciół o wsparcie w formie listów pisanych do PFRON-u z opiniami Państwa na temat naszego czasopisma i z upominaniem się o jego dofinansowanie.

Listy w brajlu, drukiem zwykłym prosimy kierować na adres: Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl, z dopiskiem: Prośba o dofinansowanie projektu pn. Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących "Sześciopunkt". (Konkurs nr 4/2017 pod nazwą Samodzielni i skuteczni, kierunek pomocy 4).

Z poważaniem

Redaktor naczelny

miesięcznika "Sześciopunkt"

Teresa Dederko