Prośba o 1% podatku

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej fundacji. Każdy projekt realizowany przez fundację musi być w części pokrywany ze środków fundacji. A oto nasze główne zadania, które były i będą realizowane:

- prowadzenie bezpłatnych szkoleń stacjonarnych i zdalnych poprzez Internet z zakresu udźwiękowionych komputerów oraz sprzętu rehabilitacyjnego,

- wydawanie miesięcznika "Sześciopunkt" - czasopisma dla niewidomych i słabowidzących,

- prowadzenie poradnictwa z zakresu nowych technologii ułatwiających życie osobom z dysfunkcją wzroku,

- wydawanie publikacji dotyczących problematyki osób z uszkodzonym wzrokiem,

- promowanie pisma Braille'a,

- prowadzenie działań edukacyjnych na temat propagowania wiedzy dotyczącej funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzrokową na terenie naszego kraju.

Ponieważ nie prowadzimy działalności gospodarczej, liczy się każda złotówka podarowana przez Darczyńców. Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazywane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji naszych zadań. Wystarczy tylko w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego wpisać nr KRS 0000515560 Fundacji "Świat według Ludwika Braille'a" - Organizacji Pożytku Publicznego.

Serdecznie dziękujemy!