OPRACOWANIE I WYDANIE PUBLIKACJI KIEROWANEJ DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Herb województwa lubelskiego

10.06.2021

„Jak pomimo trudności cieszyć się życiem - porady psychologa dla osób niewidomych i słabowidzących”

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” w ramach konkursu ofert Nr DZR/1/PFRON/2021 ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w okresie od 01.06.2021 r. do 30.07.2021 r. zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem: "Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania", dofinansowane przez Województwo Lubelskie działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach zadania publicznego fundacja opracuje, wyda i bezpłatnie przekaże odbiorcom zadania publikację pn. „Jak pomimo trudności cieszyć się życiem - porady psychologa dla osób niewidomych i słabowidzących”.

Celem zadania publicznego będzie łagodzenie objawów napięcia psychicznego, obniżenia nastroju, smutku i przygnębienia wywołanego izolacją społeczną z powodu panującej sytuacji epidemicznej w kraju wśród osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz zlikwidowanie bariery w dostępie do informacji z dziedziny psychologii wśród osób niewidomych i słabowidzących.

Publikacja zostanie wydana w 2 formatach: w piśmie Braille’a w ilości 60 egz. oraz w druku powiększonym w ilości 200 egz.

Odbiorcami zadania będzie 60 osób niewidomych oraz 200 osób słabowidzących zamieszkałych na terenie 20 powiatów województwa lubelskiego: (powiaty: lubartowski, radzyński, rycki, tomaszowski, lubelski, M. Lublin, krasnostawski, puławski, bialski, opolski, włodawski, świdnicki, biłgorajski, chełmski, zamojski, kraśnicki, janowski, łęczyński, łukowski, hrubieszowski).

Zadanie publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie