Rehabilitacja kulturalnie

01.03.2018 r.

Misją specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących "Sześciopunkt" jest rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z dysfunkcją narządu wzroku. Cel ten realizowany jest poprzez wydawanie miesięcznika w przyjaznej, dostosowanej formie dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na łamach czasopisma Czytelnicy znajdą rubryki takie jak: Rehabilitacja kulturalnie, Nowinki tyfloinformatyczne i nie tylko, Zdrowie bardzo ważna rzecz, Co w prawie piszczy, Galeria literacka z Homerem w tle, Gospodarstwo domowe po niewidomemu, Z polszczyzną za pan brat, Z poradnika psychologa.

Zachęcamy do rehabilitacji z Sześciopunktem!

Termin realizacji projektu od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r.

Publikacja dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.