Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku...

17.08.2016

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" w okresie od 16.08.2016 do 31.12.2016 roku realizuje projekt pod tytułem  "Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku z zastosowaniem komputera z programem udźwiękawiającym i powiększającym"  w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach zadania fundacja przeszkoli 12 osób z dysfunkcją narządu wzroku zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. Szkolenia będą realizowane w małych,  trzy osobowych grupach, na dwóch poziomach: podstawowym oraz średnio-zaawansowanym. Każda ze szkolonych osób będzie pacować na komputerze wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie.

Zadanie dofinansowane jest przez Województwo Lubelskie.