Rekrutacja do projektu pn. Drogowskazy zdrowia

17.04.2020 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" rozpoczęła rekrutację do projektu pn. "Drogowskazy Zdrowia". Celem projektu jest wzrost dostępu do publikacji o charakterze edukacyjnym, skierowanej do osób z dysfunkcją wzroku, które ze względu na swoją niepełnosprawność mają ograniczony dostęp do ogólnodostępnej literatury medycznej, z uwagi na to, że wydawcy nie uwzględniają potrzeb tej grupy czytelników, wydając publikacje w czarnym druku, zbyt małą czcionką, z pominięciem pisma Braille’a. Jest to poważana bariera ograniczająca dostęp tych osób do ważnych informacji z dziedziny profilaktyki zdrowia, które nierzadko mogą uratować zdrowie i ludzkie życie.

Zasady rekrutacji:

  • rekrutacja dokonywana jest na terenie Polski (wszystkie województwa),
  • rekrutacja dokonywana jest drogą internetową, telefoniczną, listowną,
  • nabór ma charakter otwarty, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria formalne:

  • dla osób fizycznych orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku,
  • dla organizacji wpis do KRS dotyczący działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Odbiorcy projektu:

  • osoby niewidome posługujące się brajlem - 350,
  • osoby słabowidzące korzystające z druku powiększonego - 450,
  • organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych - 400,
  • odbiorcy korzystający z wydawnictwa internetowego (osoby niewidome, słabowidzące, rodziny, asystenci, wolontariusze i inni) - 600.

Zainteresowanych otrzymaniem bezpłatnego poradnika promującego nabywanie umiejętności prozdrowotnych, podnoszenie świadomości dotyczącej ochrony zdrowia oraz poznanie zagrożeń cywilizacyjnych, prosimy o kontakt z biurem fundacji za pośrednictwem adresu e-mail: drogowskazy@swiatbrajla.org.pl, telefonicznie pod numerem: 697-121-728 lub listownie na adres: Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" ul. Powstania Styczniowego 95D/2, 20-706 Lublin z dopiskiem "Drogowskazy zdrowia". Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Okres realizacji zadania: 01.04.2020 r. - 31.12.2020 r.