ROPS "Organizowanie i prowadzenie szkoleń..."

Uprzejmie informujemy, że Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" od lipca 2015 do grudnia 2015 rozpoczyna realizację zadania pod tytułem: "Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla  osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby".

Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach zadania fundacja przeprowadzi dwa moduły szkoleń. Pierwszy pod nazwą: "Wspomaganie orientacji przestrzennej osób z dysfunkcją wzroku z zastosowaniem nowoczesnych, elektronicznych rozwiązań rehabilitacyjnych"; drugi: "Rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku w życiu codziennym z zastosowaniem urządzeń dźwiękowych".

Beneficjentami projektu będą osoby z dysfynkcją wzroku zamieszkłe na terenie pięciu powiatów województwa lubelskiego.