ROPS "Poradnik dla osób z dysfunkcją narządu wzroku"

Informujemy, że Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" przystąpiła do realizacji zadania publicznego pod tytułem "Opracowanie lub wydanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: kierowanych do osób niepełnosprwanych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanym w tekście łatwym do czytania.

W ramach projektu fundacja opracuje, wyda oraz wykona dystrybucję publikacji pod tytułem "Poradnik dla osób z dysfunkcją narządu wzroku".

Adresatami zadania będą podopieczni fundacji zamieszkujący na terenie wszystkich powiatów województwa lubelskiego.

Zadanie będzie realizowane do końca listopada 2015.