Rynek pracy jest dla wszystkich!

Głównym celem WERBEO jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez świadczenie bezpłatnych usług wspierających ich wejście na rynek pracy.

WERBEO pomaga osobom z niepełnosprawnościami w uzyskaniu zatrudnienia, nawiązując współpracę z pracodawcami oraz pozyskując oferty pracy dostosowane do potrzeb, możliwości, wykształcenia i kwalifikacji konkretnego kandydata, dbając jednocześnie o to, aby wykonywana praca była dla nich satysfakcjonująca pod każdym względem.

Z usług może skorzystać każda pełnoletnia osoba niepełnosprawna, posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W ramach współpracy WERBEO oferuje osobom niepełnosprawnym:

  • Legalne i stabilne zatrudnienie
  • Pracę stacjonarną oraz telepracę
  • Pomoc w wyborze drogi kariery zawodowej
  • Ułatwienie zmiany zawodu, dokonanie przekwalifikowania zawodowego
  • Opracowanie kompleksowej oceny posiadanych predyspozycji i umiejętności
  • Pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (portfolio, CV, list motywacyjny)
  • Opiekę specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  • Oferty pracy dla osób z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnoprawności

Doradcy zawodowi wspierają osoby niepełnosprawne w przygotowaniach do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Pomagają w przełamywaniu barier związanych z podjęciem zatrudnienia, które utrudniają im aktywne poszukiwanie pracy.
W swojej zróżnicowanej bazie zleceń WERBEO posiada wiele ofert pracy z całej Polski - zarówno prostych czynności produkcyjnych, jak i wymagających od kandydatów szczególnych.

Więcej informacji na stronie https://werbeo.pl/