Wydawanie czasopisma dla niewidomych i słabowidzących SZEŚCIOPUNKT

  • Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

20.04.2021 r.

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2024 roku w ramach konkursu PFRON nr 1/2020 pn. „Pokonamy Bariery” (kierunek pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji), zrealizuje projekt pn. „Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących SZEŚCIOPUNKT”.

Celem projektu jest wzrost dostępu do informacji z zakresu rehabilitacji, prawa, zdrowia, informatyki, nowoczesnych technologii, programów pomocowych oraz literatury u 6450 odbiorców z terenu Polski w wieku od 18 lat i więcej, w tym: 350 osób niewidomych, 450 osób słabowidzących, 400 organizacji i instytucji oraz 5250 odbiorców (niewidomych, słabowidzących, członków ich rodzin, asystentów) - wydawnictwo internetowe.

Projekt jest kontynuacją działalności wydawniczej fundacji prowadzonej od 2015 roku, polegającej na opracowaniu publikacji dotyczącej problematyki osób z dysfunkcją wzroku, wydaniu w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz bezpłatnym przekazaniu - likwidując barierę w dostępie do informacji.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych