Udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte

  • Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

19.04.2021 r.

ZAPEWNIENIE osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji poprzez realizację projekt pn. „Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących SZEŚCIOPUNKT”.

Typ projektu: Udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem co najmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), z wkładem merytorycznym.

Czasopismo "SZEŚCIOPUNKT" to:

• Nowinki tyfloinformatyczne i nie tylko
• Co w prawie piszczy
• Zdrowie bardzo ważna rzecz
• Gospodarstwo domowe po niewidomemu
• Kuchnia po naszemu
• „Z polszczyzną za pan brat”
• Z poradnika psychologa
• Rehabilitacja kulturalnie
• Galeria literacka z Homerem w tle
• Nasze sprawy
• Sport
• Listy od Czytelników
• Ogłoszenia

DOFINANSOWANE przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2024