W sieci PPL LOS

25 września 2015 roku w Lublinie odbyło się Wojewódzkie Seminarium Sieci PPL LOS.

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" dołączyła do sieci stając się jej członkiem oraz biorąc udział w projekcie "Trampolina".

Celem projektu jest wzmocnienie poprzez udzielenie wsparcia  merytorycznego potencjału organizacji członkowskich Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, w szczególności działających na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej.