Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących "Sześciopunkt"

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" w ramach konkursu 4/2017 ogłoszonego przez PFRON pn. "Samodzielni i skuteczni", kierunek pomocy 4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, wyda specjalistyczne czasopismo dla niewidomych i słabowidzących "Sześciopunkt". Publikacja zostanie dofinansowana przez PFRON. Projektem zostanie objętych 280 osób niewidomych posługujących się pismem Braille'a, 450 osób słabowidzących korzystających z druku powiększonego, 230 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz 5250 odbiorców korzystających z wydawnictwa Internetowego. Okres realizacji projeku od 01.01.2018r. do 31.03.2021r.

Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.