Zadanie publiczne pn. Opracowywanie lub wydawanie publikacji...

05.09.2022 r.

Zadanie publiczne pn. "Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania".

W okresie od 01.09.2022 r. do 31.10.2022 r. Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" opracuje, wydana i wydrukuje pismem Braille'a publikację pn. "Bezinteresowni, zaangażowani, oddani. Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska niewidomych i Lubelszczyzny".

Publikacja będzie zawierała biogramy prasowe osób szczególnie zasłużonych dla środowiska niewidomych i Lubelszczyzny. Biogramy zostaną zaczerpnięte z trzytomowej "Encyklopedii osób zasłużonych dla środowiska niewidomych" autorstwa red. Józefa Szczurka.

Publikacja dofinansowana przez Województwo Lubelskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie