Zadanie publiczne pn. Opracowywanie lub wydawanie publikacji...

14.11.2022 r.

Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.

Zadanie publiczne będzie polegało na opracowaniu (zaadaptowaniu do systemu brajla) i wydaniu w piśmie Braille’a poradnika autorstwa Luigi Jodice i Marii Cristiny Strocchi pn. „Jak zachować zdrowie i młodość. 7 zasad szczęścia”. Publikacja zawiera zasady, które prowadzą m.in. do właściwego sposobu odżywiania się, osiągnięcia wewnętrznej równowagi, życia bez stresu i lęku przed oceną innych osób. Poradnik promuje zdrowie fizyczne i psychicznego. Wskazuje, że proces rozwoju i ulepszania trwa całe życie, a podjęcie decyzji o zmianie może być dobrym sposobem na dokonanie przełomu w życiu.

Wydanie publikacji pn. „Jak zachować zdrowie i młodość. 7 zasad szczęścia” ma na celu aktywizację osób niewidomych do zmian swojego życia na lepsze, w trosce o szeroko pojęty dobrostan.

 

Zadanie publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie