Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji

05.04.2023 r.

Od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” wykona trzeci okres realizacji umowy podpisanej z PFRON na lata: 01.04.2021 r. - 31.03.2024 r., dot. realizacji projektu pn. „Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących Sześciopunkt”.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu PFRON nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”, kierunek pomocy 4: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji.

       Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych