Zaprzyjaźnij się Z OSOBĄ NIEWIDOMĄ

 • GDY WIDZISZ osobę niewidomą, zapytaj, czy potrzebuje pomocy.
 • PRZEDSTAW SIĘ, nawet wtedy, gdy dobrze się znacie.
 • JEŚLI CHCESZ uścisnąć dłoń na powitanie - po prostu o tym powiedz.
 • PODCZAS ROZMOWY zwracaj się zawsze bezpośrednio do osoby niewidomej.
 • NIE UNIKAJ takich zwrotów, jak: widzieć, oglądać, do widzenia - niewidomi rów­nież ich używają.
 • OPISUJ ZDARZENIA, które nie mają charakteru dźwiękowego.
 • POMAGAJĄC osobie niewidomej w przemieszczaniu się, pozwól chwycić Cię za łokieć i idź pół kroku przed nią.
 • INFORMUJ o przeszkodach, jakie w trakcie drogi napotykacie.
 • OPISUJ słownie pomieszczenia, do których wchodzicie.
 • NIE GŁASZCZ, nie karm i nie inicjuj zabawy z psem przewodnikiem - on jest w pracy.
 • NIGDY NIE IGNORUJ osoby niewidomej, pomagaj zawsze, gdy usłyszysz prośbę o pomoc lub gdy widzisz, że osoba niewidoma czuje się niepewnie.

Dofinansowane ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH