Znam swoje prawa - poradnik dla niewidomych i słabowidzących

07.08.2020 r.

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" w okresie od 03.08.2020 r. do 10.11.2020 r. realizuje zadanie publiczne pn. "Znam swoje prawa - poradnik prawny dla niewidomych i słabowidzących".

Zadanie polega na opracowaniu i wydaniu publikacji o charakterze prawnym, skierowanej do osób z dysfunkcją wzroku, zawierającej przepisy prawne oraz ich interpretację. Publikacja zostanie wydana w piśmie Braille'a, w druku powiększonym oraz bezpłatnie przekazana odbiorcom zadania.

Zakres tematyczny:

Prawo uwzględniające przepisy dotyczące osób z dysfunkcją wzroku w zakresie: prawa bankowego, ulg w komunikacji miejskiej, PKP, PKS, ulg pocztowych, uprawnień w służbie zdrowia, dostępu do informacji (m.in. oznakowania w przestrzeni publicznej), pomocy socjalnej, rehabilitacyjnej (m.in. dofinansowania, alimenty, sytuacje losowe), darowizn, spadków, podziału majątku.

Grupa docelowa:

Odbiorcami zadania będą osoby niewidome i słabowidzące zam. na terenie 17 powiatów województwa lubelskiego: M Lublin, krasnostawski, parczewski, puławski, bialski, włodawski, świdnicki, chełmski, lubelski, poniatowski, opolski, tomaszowski, łęczyński, radzyński, lubartowski, rycki, kraśnicki. Będą to osoby dorosłe, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, z tego: 60 osób to osoby które posługują się pismem brajla, 200 osób to osoby słabowidzące posługujące się powiększonym drukiem.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.