O fundacji

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” została powołana we wrześniu 2014 roku. Fundacja ma za zadanie działalność na rzecz emancypacji osób funkcjonalnie niewidomych. Fundatorem jest p. Ryszard Dziewa z Lublina. Fundator w skład organów Fundacji powołał z jednym wyjątkiem osoby całkowicie niewidome, mające doświadczenie i dorobek w pracy zawodowej jak i społecznej.

Cele działania Fundacji to m.in.:

  • tworzenie równych szans życiowych dla osób z niepełnosprawnością, a w szczególności dla osób niewidomych,
  • działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych,
  • upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy osobom niewidomym,
  • ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością,
  • kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób niewidomych oraz ich rodzin,
  • reprezentowanie interesów środowiska niewidomych oraz ich rodzin,
  • upowszechnianie znajomości pisma punktowego wśród młodzieży i nowo ociemniałych,
  • upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia bezpośredniego kontaktu z drukiem dla umiejętności poprawnego pisania.

Aby fundacja mogła rzeczywiście pomagać, wypełniać swoją misję oraz realizować zamierzone cele, bardzo ważne jest poznanie rzeczywistych potrzeb osób całkowicie niewidomych oraz stworzenie tzw. „koszyka potrzeb”.

Bardzo prosimy o korzystanie z podanego na stronie internetowej fundacji adresu e-mail (zakładka Kontakt) w celu przekazywania nam Państwa sugestii, co do priorytetów naszej działalności. Pragniemy, aby nasza działalność mogła w jak największym stopniu Państwu pomagać oraz spełniać Państwa oczekiwania.