Nasi Darczyńcy

Zarząd Fundacji "Świat według Ludwika Braille'a" dziękuje Panu Ryszardowi Kowalikowi z Warszawy za przekazanie sprzętu elektronicznego na rzecz Banku Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Serdecznie Dziękujemy!

 

Teresa Dederko  - Prezes Zarządu Fundacji

Patrycja Rokicka  - Sekretarz Zarządu Fundacji

 

Zarząd Fundacji "Świat według Ludwika Braille'a", składa serdeczne podziękowania Pani  Alicji Witek z Bytomia za bezpłatne przekazanie linijki brajlowskiej Focus 14 Blue na rzecz Banku Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Bardzo dziękujemy!

 

Teresa Dederko  - Prezes Zarządu Fundacji

Patrycja Rokicka  - Sekretarz Zarządu Fundacji