Fundacja PKO Banku Polskiego

Dziękujemy Fundacji PKO Banku Polskiego, za przekazanie Darowizny na dofinansowanie działalności statutowej Fundacji "Świat według Ludwika Braille'a".

Darowizna została wykorzystana  na realizację projektu pn. "Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących SZEŚCIOPUNKT" w ramach prowadzonej przez fundację działalności pożytku publicznego.

Celem projektu, na który przekazano Darowiznę, jest zwiększenie dostępu do wiedzy z zakresu rehabilitacji, prawa, zdrowia, informatyki u 6450 odbiorców z terenu Polski: osób niewidomych, słabowidzących oraz organizacji i instytucji działających na rzecz tej grupy osób, poprzez wydanie miesięcznika "Sześciopunkt", dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na lata 2018 - 2021.

W całości przekazane środki zostały spożytkowane na pokrycie wkładu finansowego własnego w ramach realizacji projektu.

Zarząd Fundacji "Świat według Ludwika Braille'a".