DRUKARNIA ER-ART PLUS

Zarząd Fundacji "Świat według Ludwika Braille'a" serdecznie dziękuje DRUKARNI ER-ART PLUS Z LUBLINA za okazane wsparcie finansowe. Przekazane środki zostną w całości spożytkowane na realizację projektu pn. "Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących SZEŚCIOPUNKT".

Teresa Dederko - Prezes Zarządu Fundacji

Patrycja Rokicka - Sekretarz Zarządu Fundacji