Drukarnia ER-ART PLUS

Zarząd Fundacji "Świat według Ludwika Braille'a" dziękuje drukarni "Er-Art Plus" z Lublina za okazane wsparcie w ramach bezpłatnego opracowania logotypu fundacji, opracowania i wydruku wizytówek oraz firmowych bloczków A4.

Dziękujemy!

Teresa Dederko - Prezes Zarządu Fundacji

Patrycja Rokicka - Sekretarz Zarządu Fundacji