ROTORTECH

Nowa Firma, którą z przyjemnością dołączamy do naszej fundacyjnej Listy Wdzięczności, to ROTORTECH (http://myjultradzwiekami.pl/).

Bardzo nam miło, że wykazują Państwo chęć pomocy osobom niewidomym. Każda darowizna to dla nich szansa na lepsze jutro - w którym wszyscy ludzie mają równe szanse życiowe.

Zarząd Fundacji "Świat według Ludwika Braille'a"