Włącz kurs na Sześciopunkt

11.04.2023 r.

Sześć wypukłych punkcików ułożonych w dwóch pionowych rzędach - tylko tyle potrzeba, aby niewidomi mogli czytać i pisać

„Sześciopunkt” to czasopismo wydawane przez Fundację „Świat według Ludwika Braille’a”, które daje niewidomym i słabowidzącym dostęp do prasy drukowanej pismem punktowym, wydawanej w druku powiększonym oraz w wersji wydawnictwa internetowego.
Na łamach „Sześciopunktu” znaleźć można informacje o dostępności przestrzeni publicznej, kulturalnej czy obowiązujących przepisach prawnych. Praktyczne porady z zakresu bezwzrokowego wykonywania czynności dnia codziennego czy informatyki, porady psychologa, informacje dotyczące zdrowia a także poezję i prozę niewidomych i słabowidzących twórców z całej Polski. Dużym atutem czasopisma jest fakt, że artykuły w nim publikowane piszą niewidomi i słabowidzący, a tematyka w nich zawarta związana jest bezpośrednio z problematyką dotyczącą osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Publikacja dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych