Cele fundacji

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” została powołana we wrześniu 2014 roku.

Fundacja ma za zadanie działalność na rzecz emancypacji osób funkcjonalnie niewidomych. Fundatorem jest p. Ryszard Dziewa z Lublina. Fundator w skład organów Fundacji powołał z jednym wyjątkiem osoby całkowicie niewidome, mające doświadczenie i dorobek w pracy zawodowej jak i społecznej.

Cele działania Fundacji to m.in.:

  • tworzenie równych szans życiowych dla osób z niepełnosprawnością, a w szczególności dla osób niewidomych,
  • działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych,
  • upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy osobom niewidomym,
  • ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością,
  • kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób niewidomych oraz ich rodzin,
  • reprezentowanie interesów środowiska niewidomych oraz ich rodzin,
  • upowszechnianie znajomości pisma punktowego wśród młodzieży i nowo ociemniałych,
  • upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia bezpośredniego kontaktu z drukiem dla umiejętności poprawnego pisania.