Drogowskazy zdrowia

06.04.2020 r.

 Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” w ramach Konkursu PFRON nr 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” w okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. zrealizuje zadanie publiczne pn. „Drogowskazy zdrowia” - poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących. W ramach zadania fundacja opracuje i wyda publikację o charakterze edukacyjnym, skierowaną do osób z dysfunkcją wzroku, które ze względu na swoją niepełnosprawność mają ograniczony dostęp do ogólnodostępnej literatury medycznej. Publikacja zostanie wydrukowana w systemie Braille'a, druku powiększonym i przygotowana w wersji HTML (formie wydawnictwa internetowego) oraz bezpłatnie przekazana osobom niewidomym i słabowidzącym, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Polski w ilości: 350 egz. w systemie Braille'a, 850 egz. w druku powiększonym oraz do 600 odbiorców korzystających z wydawnictwa internetowego. Publikacja zostanie dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.