Jak zachować zdrowie i młodość - poradnik dla osób niewidomych

15.11.2022 r.

Cele zadania publicznego:

- promocja zdrowia fizycznego i psychicznego wśród osób niewidomych,

- aktywizacja osób niewidomych do zmian swojego życia na lepsze,

- zlikwidowanie bariery w dostępie do informacji wśród niewidomych posługujących się pismem Braille'a,

- zapewnienie osobom niewidomym dostępu do publikacji wydawanych w brajlu,

- popularyzacja pisma Braille'a.

Zadanie publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie